Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Korzystając z serwisu przepis.info (określany również w dalszej części regulaminu jako "Serwis" użytkownik oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się korzystać zgodnie z zasadami w nim opisanymi.
 2. Przeznaczeniem serwisu przepis.info jest umożliwienie przechowywanie użytkownikom treści związanych z przepisami kulinarnymi.
 3. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania.
 4. Administrator przepis.info zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu wybranym użytkownikom do określonych funkcjonalności Serwisu.
 5. Według ustalonych przepisów prawa administrator Serwisu może ograniczyć świadczenia swoich usług dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia.
 6. W celu założenia konta w Serwisie wymagane jest podanie swojego poprawnego adresu e-mail i nazwy użytkownika z puli nazw dostępnych z zaznaczeniem iż wybrana nazwa nie może zawierać słów niecenzuralnych, wulgaryzmów, nazw zastrzeżonych, imienia i nazwiska innej osoby niż tej która dokonuje rejestracji.
 7. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się korzystać z niego w sposób nie powodujący zakłócenia jego funkcjonalności, stabilności.
 8. Użytkownik może usunąć swoje konto. Podjęcie tej decyzji wiąże się również z usunięciem przepisów które użytkownik dodał. Należy jednak pamiętać, że przepis od momentu udostępnienie go innym użytkownikom może zostać przez nich skopiowany. W momencie usunięcia przepisu źródłowego kopie jego nie są usuwane.
 9. Konto, które w przeciągu 10 dni od rejestracji nie zostanie aktywowane może zostać usunięte przez administratora.
 10. Konto, którego użytkownik nie loguje się do Serwisu minimum raz na pół roku może zostać usunięte przez administratora.
 11. Użytkownik Serwisu akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że dodając przepisy będzie przestrzegał zasad prawa, w szczególności prawa własności.
 12. Administrator może w każdym momencie dokonać zmiany niniejszego regulaminu. Jeśli użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian może usunąć swoje konto z Serwisu.

Regulamin z dnia 23 lutego 2020